Petra Harskamp, pianoles Soest, lid KNTV en EPTA

Tarieven (m.i.v. 1 september 2017)


Je kunt kiezen tussen het volgen van lessen van een 1/2 uur, 3/4 uur of 1 uur. De lessen vinden in principe 1 x per week plaats op een vaste tijd. (alle bedragen incl. 21% BTW)

          1/2 uur        € 25,-

          3/4 uur        € 37,50

          1 uur           € 49,50 (ook mogelijk eens per 2 weken)

Wijze van betalen
Van september t/m juni worden de lessen betaald per volledige maand.

contant:     op de 1e les van de maand
per giro:     minimaal 1 week voor de nieuwe maand

In de maanden juli en augustus is het mogelijk om zelf te bepalen of je door wilt gaan met lessen (buiten mijn eigen vakantieperiode). Je betaalt dan alleen de geplande lessen.

Bij verhindering
Wanneer je verhinderd bent, bied ik de mogelijkheid om een les te verzetten naar een ander tijdstip binnen dezelfde week, mits je dit minimaal twee dagen voor de les meldt.

Opzegtermijn
Als je (tijdelijk of voorgoed) wilt stoppen met pianoles, (b.v. per 1 mei) dienen de lessen voor de 1e van de vorige maand opgezegd te worden (voor 1 april).